شرکت بریتیش پترولیوم در تازه ترین گزارش خود درباره تخمین میزان ذخایر انرژی در جهان و با توجه به کاهش پیش بینی ها در مورد میزان ذخیره گازی روسیه، ایران را در صدر فهرست دارندگان ذخایر گاز طبیعی جهان، و ونزوئلا را در صدر کشوهای دارنده نفت قرار داد.
شرکت بریتیش پترولیوم، در گزارش آماری خود برای سال 2012 ضمن کاهش محسوس پیش بینی ها درباره ذخایر گاز اعلام کرد: بر اساس ارزیابی های این شرکت، ذخیره گازی کشورهای جهان بالغ بر 187.3 تریلیون متر مکعب در اواخر سال 2012 بوده است و این میزان، بر اساس میانگین های کنونی تولید جهانی، تنها برای 56 سال آینده کفایت می کند. شرکت بی.پی در سال 2011، ذخیره گازی جهان را 208.4 تریلیون متر مکعب ارزیابی کرده بود. روسیه برای چندین سال، از نظر داشتن بزرگ ترین ذخیره گازی در صدر کشورهای جهان قرار داشت، اما اکنون بر اساس گزارش این شرکت، میزان ذخیره گازی این کشور از 44.6 به  32.9 تریلیون متر مکعب کاهش یافته است. به این ترتیب ایران، با ذخیره گازی 33.6 تریلیون متر مکعب، برای نخستین بار در طی چند دهه گذشته، در صدر کشورهای دارنده ذخایر گازی قرار گرفت. این شرکت همچنین درباره ذخایر نفت جهانی اعلام کرد که این میزان، بالغ بر  1669 میلیارد بشکه در اواخر سال 2012 بوده است که این میزان در مقایسه با میزان اعلام شده در سال 2011، - بالغ بر 1654 میلیارد بشکه - اندکی افزایش نشان می دهد. بر این اساس، ذخیره نفتی جهان با توجه به روند کنونی مصرف، برای 53 سال آینده کفاف خواهد کرد. در ارزیابی های شرکت بی.پی میزان ذخیره نفتی ایران و عراق چندین میلیارد افزایش نشان می دهد با این حال این دو کشور از نظر داشتن ذخایر نفتی، در مرتبه سوم و چهارم طبقه بندی می شوند. در مرتبه بالاتر، ونزوئلا و عربستان، بدون تغییر چندانی در میزان ذخیره نفتی، در مرتبه اول و دوم قرار دارند.