رسانه های صهیونیستی با پخش مناظره های تلویزیونی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، رویکرد نامزدها در خصوص مسأله هسته ای را در کانون توجه خود قرار دادند.
گزارشگر کانال دو تلویزیون رژیم اسرائیل در این خصوص گفت: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در بخش دیگری از مناظره های تلویزیونی خود، رویکرد خود را در خصوص برنامه هسته ای بیان کردند. تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال بخش هایی از اظهارات نامزدهای انتخاباتی را در این باره پخش کرد. حسن روحانی نامزد اصلاح طلب انتخابات گفت: آنها باید بدانند که نتوانستند مسائل بین المللی را درست تشخیص دهند. علی اکبر ولایتی نامزد اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در این باره خطاب به تیم مذاکره کننده هسته ای ایران گفت: این که شما می گویید منطق ما قوی بود و آنان محکوم شدند، آنچه مردم می بینند این است که شما چند سال مسؤول مذاکرات هسته ای هستید، یک قدم پیش نرفیتم و هر روز تحریمات بیشتر و فشار آن نیز بر مردم بیشتر می شود. سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری در خصوص عملکرد خود در خصوص مذاکرات هسته ای با کشورهای غربی گفت: شما به گونه ای در این باره سخن می گویید که بنظر می رسد اوضاع موجود اوضاع بسیار بدی است. نه اینطور که گمان می کنید نیست. ما در این دوره پیشرفتهای بسیار خوبی داشتیم. چرا این پیشرفتها را نادیده می گیرد؟ گزارشگر اسرائیلی گفت: در ایران، نام این برنامه را " مناظره " می نامند.