فعالان عراقی فیلمی را از لباس یکی از نیروهای گارد ملی سعودی منتشر کردند که در یکی از مقرهای داعش یافته‌اند.