جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید: آیا پرواز هواپیمای بدون سرنشین ایران بر فراز ناو آمریکا برای کاخ سفید نگران کننده نیست، گفت: بدیهی است که ما خواهان مشاهده موضع حقیقی وزارت دفاع(آمریکا) در این رابطه هستیم.