گسترش فساد اخلاقی و بی بند و باری صهیونیستها باعثافزایش روز افزون ابتلای آنها به بیماری ایدز در سرزمین های اشغالی شده است.
گزارش پزشکی در سرزمین های اشغالی از افزایش هشت درصدی شمار مبتلایان به بیماری ایدز در سال ۲۰۱۲ حکایت دارد. براساس این گزارش که دیروز دوشنبه توسط آزمایشگاه مرکزی ویروس شناسی بیمارستان " تل هاشومیر " صادر شده است، با توجه به آمار به دست آمده، صهیونیستها بیشترین افزایش در زمینه ابتلا به ایدز در جهان را به خود اختصاص داده اند. این گزارش که در روزنامه صهیونیستی " یدیعوت اهارونت " به چاپ رسیده، بیانگر آن است که در سال گذشته ۴۵۹ نفر به ویروس ایدز مبتلا شده اند که ۲۶ درصد مبتلایان را زنان تشکیل می دهند. گزارش مذکور خاطرنشان می کند بیشترین گروه مبتلا به این بیماری را مردان همجنس باز تشکیل می دهند و تعداد ۱۵۰ مورد از مبتلایان به این بیماری جدید از گروه فوق هستند و در گروه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال قرار دارند. این روزنامه خاطرنشان می کند که وزارت بهداشت صهیونیست ها، اخیرا داروی جدیدی را به فهرست داروهای ضد ایدز افزوده است و امیدوار است بتواند با این اقدام، میزان فعالیت ویروس مذکور در خون مبتلایان به ایدز را کاهش دهد. از سوی دیگر، کمیته مبارزه با ایدز در کنیست رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بیشتر موارد ابتلا به این بیماری را مردان همجنس باز تشکیل می دهند و این حقیقتی است که نیازمند بازنگری ریشه ای در زمینه راه حل ها و روش های مبارزه با این پدیده است.