رژیم صهیونیستی طی ۵ سال گذشته به ۴ کشور عربی تجهیزات نظامی فروخته است.
گزارشهای دولتی انگلیس حاکی است که " مصر "، " الجزایر "، " مغرب " و " امارات " طی ۵ سال گذشته از رژیم صهیونیستی تجهیزات نظامی خریده اند. پاکستان نیز در این سالها از این رژیم تجهیزات نظامی خریده است. روزنامه صهیونیستی " هاآرتص " امروز با اشاره به گزارش رسمی دولت انگلیس، از ارتباط رژیم اشغالگر با این کشورها پرده برداشت. این گزارش از سوی دفتر کار، توسعه و نوسازی منتشر شده است که وظیفه نظارت بر فروش سلاح و تجهیزات نظامی و غیرنظامی را برعهده دارد. در این گزارش آمده است: در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ مسؤولان انگلیسی با اسرائیل در زمینه خرید تجهیزات نظامی مورد نیاز این رژیم یا استفاده در سامانه‌هایی که تل آویو به کشورهای جهان سوم صادر کرده، همکاری کرده اند.