" ریچارد فالک " گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، مقامات رژیم صهیونیستی را به مجازات بیش از یک میلیون وپانصد هزار فلسطینی ساکن غزه متهم کرد.

" ریچارد فالک " گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خواست کرد درباره شکنجه اسرای فلسطینی در اراضی اشغالی تحقیق شود.

فالک با بیان اینکه نمی توان غزه را در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی به حال خود رها کرد، اظهار داشت: ۷۰ درصد ساکنان غزه برای ادامه زندگی به کمک های بشردوستانه تکیه دارند و ۹۰ درصد آب غزه هم قابل آشامیدن نیست.

وی که در دسامبرگذشته به فلسطین سفر کرده است، تأکید کرد: اسرائیل در سه ماه اول سال جاری ۲۰۴ خانه را در کرانه باختری تخریب کرد، که در نتیجه آن حدود ۳۷۹ فلسطینی آواره شدند.

فالک با اشاره به بازداشت نزدیک به ۵ هزار فلسطینی، شکنجه اسرا، گرفتن اعترافات اجباری، حبس انفرادی و محرومیت اسرا از ملاقات با خانواده هایشان، از شورای حقوق بشر خواست کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی این موارد تشکیل شود.

رژیم صهیونیستی و آمریکا، گزارش فالک و نشست حقوق بشر فلسطین را تحریم کردند.