خبرنگار از دستگیری یکی از فرماندهان القاعده در عراق خبر داد.
، نیروهای امنیتی عراقی یکی از فرماندهان القاعده را در استان دیاله دستگیر کردند. خبرنگار پیش از ظهر امروز از آغاز عملیات پاکسازی استان دیاله از وجود گروه های مسلح خبر داده بود. دیروز گروه های مسلح و تروریستی ۲۲ نفر را در منطقه " حمرین " در استان دیاله ربودند. ۴ نفر از ربوده شده گان کشته شده اند.