دادگاهی در کویت خانم " هدی العجمی " را به اتهام توهین به امیر کویت به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
تحریک به براندازی رژیم حاکم، توهین به دین و مذهب از طریق " توییتر " از دیگر اتهامات این زن کویتی است. هدی العجمی ۳۷ ساله در پیام‌های خود در توییتر خواستار عزل شیخ صباح آل الصباح، امیر کویت شده بود. " محمد الحمیدی " مدیرانجمن حقوق بشر کویت گفت: به قوه قضائیه کویت احترام می گذاریم، اما بهتر است هرچه سریعتر قوانین ویژه ای برای جرایم اینترنتی تصویب شود، زیرا صدور حکم مرتبط با شبکه های اجتماعی تنها با تحقیقات کارآگاهان صادر می شود که این امر در قوانین کیفری قابل استناد نیست. پیش از این نیز یک نماینده پارلمان کویت به خاطر اتهامی مشابه، به زندان محکوم شده بود. بر اساس قانون اساسی کویت، هرگونه تعرض و توهین به امیر این کشور ممنوع است و جرم می شمرده می شود.