وزیر دفاع عربستان، با اشاره به اینکه، بعضی از قدرت ها، سعی دارند عربستان را به سمت جنگ با ایران، هدایت کنند، گفت: که کشورش هرگز، چنین تصمیمی ندارد، چرا که جنگ بین ما و ایران، یک فاجعه برای منطقه و صلح جهانی، به شمار خواهد آمد.به گزارشMuslimPress؛ وزیر دفاع عربستان، اعلام کرد که ما هرگز جنگ بین خود و دولت ایران را پیش بینی نمی کنیم، چرا که هرگز خواستار به خطر افتادن امنیت منطقه و در پی آن، صلح جهانی، نیستیم.با اینکه رهبران زیادی در جهان به عربستان سعودی، قطع روابط دیپلماتیک این کشور با دولت ایران را، پیشنهاد کرده بودند، سرانجام بعد از اعتراضات مردم ایران به اعدام شیخ نمر و حمله معترضان به سفارت و کنسولگری عربستان، این کشور در روز یکشنبه، قطع روابط خود را با ایران، اعلام کرد و به تبع عربستان، بعضی از هم پیمانان آنها، از جمله جیبوتی، بحرین و سودان، رابطه خود را با ایران، قطع کردند.هر چند که دولت ایران، همیشه در قبال اعمال ضد بشری عربستان، خویشتن داری را، برگزیده است ولی فجایع زیادی که در طی سالیان برگزاری حج در عربستان، روی داده است و باعثمرگ تعداد زیادی از هموطنانمان شده است، نشانه بی توجهی دولتمردان عربستانی در حفظ جان انسانها، میباشد.ملک سلمان، پادشاه عربستان، همچنان مانند سران قبلی کشورش، سیاست های آنها را، دنبال می کند، و این در حالی است که ایران در برابر اقدامات این کشور، همچنان، مناسبات بشر دوستانه را، رعایت می کند. یکی دیگر از اقدامات ضد ایرانی دولت سعودی، حمله هوایی عربستان به سفارت ایران در صنعا، در روز پنجشنبه میباشد ک به مجروح شدن، تعدادی از کارمندان سفارت، منجر گردید، هر چند که سعودی ها این حمله را، تکذیب می کنند.