با آغاز عملیات " توفان شمال " برای پاکسازی " حلب " پس از عملیات موفقیت آمیز شهر قصیر، سرنوشت جنگ در سوریه در چند روز آینده مشخص خواهد شد.
سرلشکر بازنشسته ارتش سوریه "یحیی سلیمان" روز سه شنبه  گفت: ارتش سوریه در حومه حلب با گام های استوار در حال حرکت است تا عملیاتی سریع را به منظور پاکسازی آن انجام دهد. این کارشناس نظامی سوری اظهار داشت: از زمان تدوین طرح راهبردی پاکسازی سوریه از تروریست ها، عملیات از حومه دمشق آغاز گردید و در عملیات منحصر به فرد قصیر مخفیگاه های افراد مسلح نابود شد. یحیی سلیمان افزود: عملیات پاکسازی به قصیر محدود نیست و ارتش سوریه در "غوطه دمشق" هر روز کنترل تعداد بیشتری از روستاها را به دست می گیرد؛ و در حومه جنوبی دمشق نیز خساراتی به افراد مسلح وارد می کند. وی خاطرنشان کرد: مهم ترین هدف راهبردی بعد از عملیات شهر قصیر، پاکسازی شمال سوریه و مرکز آن حلب است؛ به همین علت از بیش از یک هفته پیش زمینه سازی برای عملیات، بسیج نیروها و آماده سازی تجهیزات لازم برای یکسره کردن نبرد حلب آغاز شده است. یحیی سلیمان تاکید کرد: تاکنون پیشروی تاکتیکی و آزاد سازی برخی از روستاها در بخش شمالی انجام شده است و ارتش سوریه به سوی دو شهر راهبردی " نبل " و " الزهرا " در حا  پیشروی است. وی با تاکید بر اینکه هدف از عملیات حلب آزاد سازی شمال سوریه است، اظهار داشت: نیروهای ملی در شهر حلب به ارتش سوریه پیوسته اند که موفقیت هایی نیز به دست آمده است. این نظامی بازنشسته ارتش سوریه تصریح کرد: پس از پاکسازی داریا، غوطه دمشق و قصیر از تروریست هایی که از کشورهای مختلف جهان به سوریه آمده اند، با پاکسازی حلب سرنوشت جنگ در سوریه درچند روز آینده مشخص خواهد شد.