به گزارش روزنامه " الرای " کویت: براساس اعلام دفتر رسانه ای رئیس جمهور لبنان " میشل سلیمان " امروز از مسئولان قضایی وامنیتی این کشور خواست در اقدامی سریع به کشف عاملان حادثه دیروز در مقابل سفارت ایران پرداخته وهرچه سریعتر عاملان وتحریک کنندگان این اقدام را بازداشت کنند.
" میشل سلیمان " همچنین در این بیانیه خود بر ضروت همکاری شهروندان لبنانی، احزاب منطقه " بئر سبع "، حزب الله وسفارت ایران در بیروت بادستگاه های مربوطه در راستای مشخص شدن جزئیات حادثه رخ داده وجلوگیری از تکرار آن تاکید کرده است.