عده ای از جوانان مسیحی عراق روز گدشته با پوشش بابانوئل در اردوگاه «زایونا» در نجف عراق، میان کودکان مسیحی عراق که از دست داعش فرار کرده‌اند حضور یافتنه و به آن ها هدیه توزیع کردند.
[button color = " blue " link = " http: / / www. fa. muslimpress. com / wp - content / uploads / ۲۰۱۵/۱۲ / هدیه - بابانوئل - ها - به - کودکان - جنگ - زده - عراقی. rar " align = " right " icon = " momizat - icon - box - add " icon _ color = " #dd۳۳۳۳ "] دانلود[/ button]
[gallery link = " file " columns = " ۲ " size = " large " ids = " ۶۶۴۸۹,۶۶۴۸۸, ۶۶۴۸۷,۶۶۴۸۶, ۶۶۴۸۵,۶۶۴۸۴, ۶۶۴۸۳,۶۶۴۸۲, ۶۶۴۸۱ "]