تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد نیروهای مسلح این کشور چهار روز پس از بازپس‌گیری قصیر موفق شدند روستای البویضه شرقی در نزدیکی این شهر را به کنترل خود درآورند.

این شبکه تلویزیونی در گزارش خود آورده است: «سربازان شجاع ما امنیت و ثبات را در روستای البویضه شرقی برقرار کرده‌اند».

پس از تسلط ارتش سوریه به شهر قصیر صدها نفر از شورشیان به روستای البویضه فرار کرده‌ بودند و آخرین جایی بود که شبه‌نظامیان در این منطقه حضور داشتند.

ارتش سوریه و رزمندگان حزب‌الله لبنان روز چهارشنبه موفق شدند کنترل کامل شهر قصیر را که در حدود یک سال قبل به دست شورشیان افتاده بود، به دست بگیرند.

شهر قصیر به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر بین دمشق و سواحل مدیترانه‌ای و علوی‌نشین سوریه از اهمیت زیادی برای دولت این کشور برخوردار است.

این شهر همچنین به‌دلیل نزدیکی به مرز لبنان، تبدیل به مرکزی برای قاچاق اسلحه و حتی استخدام نیروی انسانی به‌ویژه از شهر عرسال لبنان برای شورشیان شده بود.