هفته نامه المنار به نقل از منابع اروپایی آگاه نوشت: : اوضاع عربستان به سمت انفجار حرکت می کند و وضعیت آن بهتر از وضعیت سایر کشورها که شاهد حوادث دشواری می باشد، نیست. این منابع افزودند: طولی نخواهد کشید که اعتراضات مردمی به صورت گسترده بروز کند زیرا التهاب در بین مردم عربستان وجود دارد که فقط محدود به مناطق شرق این کشور نیست. این منابع بازگشت اقدامات خشونت آمیز و هدف قرار گرفتن منافع دولتی و غربی در عربستان را بعید ندانستند زیرا پس لرزه های تروریسم آغاز شده است و موفقیت رهبر سوریه در ریشه کن کردن باندهای تروریستی از خاک سوریه باعث خواهد شد که این تروریست ها را به کشورهای دیگر از جمله عربستان سوق دهد که سرآغازی برای مرحله بازگشت معکوس تروریسم به کشورهایی که خاستگاه آنها بوده است، خواهد بود. این منابع اروپایی آگاه تاکید کردند که هیچ کس در فلسطین اشغالی و آمریکا نمی داند که پس لرزه تروریسم در منطقه بعد از پایداری ملت سوریه چگونه پایان خواهد یافت و نهایت آن چگونه خواهد بود. نمی توان دیگر به ارزیابی های اطلاعاتی تکیه کرد و این امر به طور واضح در مواضع قدرت های بزرگ که لحظه به لحظه تغییر می کند؛ خود را نشان می دهد و این مواضع از حوادث سریع تاثیر می پذیرد.