علاقه ای به مطلع شدن از آنچه در جهان می گذرد ندارم و تنها قصد داشتم احساسم را در قالب بیانیه ای سیاسی بیان نمایم.در آستانه کریسمس، یک شهروند آمریکایی با تزئین و چراغانی منزل خود به شکل ISIS که نماد گروه تروریستی داعش است، موجب نگرانی و وحشت مردم شد. همسایگان این خانه و عابران با مشاهده این سبک چراغانی به پلیس محلی و رسانه ها خبر داده و وی را یکی از «هواداران داعش» معرفی کردند.پس از حضورنیروهای امنیتی و بازجویی از صاحب خانه مشخص شد که وی نه تنها جزو حامیان داعش نیست بلکه برای ابراز تنفر و انزجار از این گروه تروریستی در قالب چراغانی و نورافشانی، از چنین روشی استفاده کرده است. این شهروند آمریکایی به رسانه ها گفت: علاقه ای به مطلع شدن از آنچه در جهان می گذرد ندارم و تنها قصد داشتم احساسم را در قالب بیانیه ای سیاسی بیان نمایم. منبع: شفقنا