نشست مشترک اندیشمندان مسلمان و مسیحی به منظور بررسی ارتباطات دین و مدرنیته در شهر آکسفورد انگلیس برگزار شد.
[gallery size = " medium " ids = " ۶۵۳۷۹,۶۵۳۸۰, ۶۵۳۸۱,۶۵۳۸۲, ۶۵۳۸۳,۶۵۳۸۴ "]