رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از برنامه های نظارتی سازمان های اطلاعاتی بر مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی شهروندان اظهار داشت این برنامه ها قانونی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ضمن دفاع از برنامه های نظارتی سازمان های اطلاعاتی بر مکالمات تلفنی و فعالیت های اینترنتی شهروندان گفت:« جمع آوری اطلاعات با نظارت دقیق کنگره و دادگاه‌ها انجام می‌ گرفته است.» اوباما همچنین گفت:« دولت آمریکا بین امنیت ملی و رعایت حقوق شهروندان توازن را رعایت کرده است.» وی همچنین تاکید کرد که ارتباطات اینترنتی شهروندان آمریکایی مورد هدف قرار نگرفته بوده است. اوباما خطاب به مردم آمریکا گفت:« کسی به مکالمات تلفنی شما گوش نمی دهد.» روز پنجشنبه روزنامه انگلیسی «گاردین» در مطلبی نوشت، آژانس امنیت ملی آمریکا از شرکت خدمات تلفن و اینترنتی ورایزون خواسته است اطلاعات تلفنی و اینترنتی کاربران خود را جمع آوری کرده و در اختیار این آژانس بگذارد. بعد از آن هم جزئیات جدیدی از دسترسی آژانس امنیت ملی آمریکا به سرورهای 9 شرکت اینترنتی منتشر شد. باراک اوباما روز جمعه تصریح کرد، زمانی که به ریاست جمهوری انتخاب شد، «نگرانی‌هایی» درباره این روند داشته است، اما پس از بررسی و اتخاذ تدابیر ایمنی تصمیم گرفت آنها ادامه یابند. اوباما جمع آوری اطلاعات را برای تامین امنیت بیشتر شهروندان آمریکا دانسته و اعلام کرد که گاهی برای امنیت باید « بها نیز پرداخت.»