مردم عراق در بغداد و چند شهر دیگر در اعتراض به تجاوز ترکیه به شمال کشورشان تظاهرات کردند. تعدادی از تظاهرکنندگان ضمن محکوم کردن حضور نظامی ترکیه در استان نینوا بدون هماهنگی با دولت، اقدام به آتش زدن و لگدکوبی پرچم ترکیه کردند.