صدها نفر از معلمان انگلیسی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور درقبال دستمزدها و شرایط کاری آنها اواخر ماه جاری میلادی دست به اعتصاب خواهند زد.
به گزارش پرس تی‌وی، صدها نفر از معلمان انگلیسی در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور درقبال دستمزدها، شرایط کاری و مستمری بازنشستگی آنها دست به اعتصاب خواهند زد. اتحادیه ملی معلمان انگلیس و همچنین انجمن ملی معلمان زن این کشور اعلام کردند که اعضای آنها در اقدامی هماهنگ در شمال غرب انگلستان اواخر ماه جاری میلادی در اعتراض به شرایط کاری خود دست به اعتصاب خواهند زد. " کریس کیتس " دبیر کل انجمن ملی معلمان زن انگلیس گفت: اقدام به برگزاری اعتصاب نشانه خشم و سرخوردگی معلمان از عدم توانایی دولت در مقابله با نگرانی‌های عمیق آنها است. " کریستین بلور " دبیر کل اتحادیه ملی معلمان انگلیس نیز گفت: تغییرات پیشنهادی دولت انگلیس هیچ انتخاب دیگری برای معلمان باقی نگذاشته است. بنا بر این گزارش، مطالعات اخیر نشان می‌دهد که روحیه و دلگرمی به کار در میان معلمان انگلیسی به طور چشمگیری کاهش یافته است چرا که آنها به سیاست‌های آموزش و پرورش دولتاین کشور اعتماد ندارند. /