رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: اعتراضات داخلی مردم این کشور نسبت به تخریب یک پارک در شهر استانبول شباهتی به قیام های مردم خاور میانه ندارد.
به گزارش روزنامه حریت؛ " عبدالله گل " رئیس جمهور ترکیه در نشست موسسه بین المللی سرمایه گذاری ترکیه هر گونه شباهت بین اعتراضات مردمی در این کشور با قیام های خاور میانه در سال های اخیر را رد کرد و گفت: این اعتراضات بیش از آنکه شبیه قیام های مردمی خاور میانه باشد، شبیه جنبش اشغال در کشورهای غربی است. وی در ادامه تصریح کرد: من به دقت تحولات مربوط به اعتراضات داخلی ترکیه را زیر نظر دارم. ولی آنچه که در ترکیه اتفاق می افتد، به طور کامل با آنچه که در خاور میانه اتفاق می افتد، متفاوت است. کشورهای خاور میانه کشورهایی هستند که انتخابات آزاد ندارند و عزم و اراده سیاسی مردم در صندوق های رای انعکاس پیدا نمی کند و دادگاه های این کشورها بر اساس معیارهای غربی نیست. عبدالله گل که شخصا برای از بین بردن تنش داخلی این کشور وارد عمل شده است تاکید کرد: ترکیه کشوری است که در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار دارد و نمی تواند از این مسیر بازگردد. وی گفت: ترکیه نهادهای دموکراتیکی دارد که سالم هستند ولی در ادامه اذعان کرد که پس از ۱۰ سال حکومت، دولت ممکن است برخی واکنش ها از سوی نیروهای مخالف دولت پدیدار و ظاهر شود. وی افزود: ممکن است برخی افراد وجود داشته باشند که موافق اقدامات دولت نباشند. عبدالله گل گفت: او می داند که مردم نسبت به قطع درختان در پارک استانبول معترض بوده اند و نگران دخالت دولت در وضعیت زندگی خود هستند و این مسائل مشکلاتی است که در کشورهای غربی نیز وجود دارد. وی تصریح کرد: دو سال پیش در لندن نیز حوادثمشابه ترکیه اتفاق افتاد و خودروها و فروشگاه های زیادی به همین علت به آتش کشیده شد. در زمان ناآرامی های اسپانیا به علت بحران اقتصادی، مردم در میدان های بزرگ تجمع کردند. جنبش اشغال وال استریت ماه ها در آمریکا ادامه یافت. چیزی که در ترکیه در حال وقوع است، شبیه اتفاقات این کشورها است. وی یادآور شد: خشونت و اقدامات افراطی پلیس تحت کنترل است. نگران آینده ترکیه نباشید. ثبات و آرامش در ترکیه ادامه خواهد یافت. /