رئیس هیئت فتوای اهل سنت عراق، امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران را یکی از الگوهای سیاسی قرن بیستم دانست که تحول بزرگی در مذهب شیعه و سیاست دینی ایجاد کرد. شیخ «مهدی الصمیدعی» رئیس هیئت فتوای اهل سنت عراق در گفت‌وگویی در بغداد گفت:امام خمینی «ره» را یکی از الگوهای سیاسی قرن بیستم دانسته که با حاکمیت مذهب شیعه در ایران، در آن تحول بزرگی ایجاد کرد و نام اسلام را در این کشور اعتلاء بخشید. وی تصریح کرد: سیاست ایران و سیاست علمی که در قبال مذهب شیعه در پیش گرفت برنامه جامعی بود که امام خمینی آن را بنیان نهاد و اصلاح خط سیاسی مذهب شیعی را محقق ساخت. شیخ الصمیدعی افزود: با اعتلای اسلام در ایران، نام این کشور به جمهوری اسلامی ایران تغییر یافت. وی در ادامه گفت: روشن است که تفکر سیاسی ایران برگرفته از اندیشه امام خمینی «ره» است از همین رو ایشان نقطه عطفی در مذهب شیعه و سیاست دینی ایجاد کرد و توانست این مذهب را در ایران قدرت بخشیده و در راس حکومت قرار دهد./