صیدا، العالم امام مسجد قدس در شهر صیدای لبنان، نداشتن وابستگی به غرب و شرق را رمز موفقیت امام خمینی(ره) دانست.
"شیخ ماهر حمود" روز سه شنبه گفت: مهم ترین نکته ای که امام خمینی (قدس سره الشریف) را از دیگران متمایز می کند این بود که شعارهای ایشان مانند "نه شرقی، نه غربی" همواره صادقانه بوده و عملی می شدند؛ برخلاف شعارهای دیگر انقلابها و احزاب که فقط مصرف داخلی داشت و برای فریب مردم و موافقت آنان با حاکم یا حکومت جدید سر داده می شد. وی افزود: با وجود اینکه در آن زمان استکبار امریکا بسیار بدتر از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود، امام خمینی (ره) به هیچکدام از این دو طرف ضد دیگری متمایل نشد، آن هم در زمانی که کشورها وابسته به اردوگاه غرب یا شرق بودند. امام مسجد قدس در صیدا خاطرنشان کرد: استکبار آمریکایی تلاش کرد انقلاب اسلامی ایران را به سمت خود متمایل کند و این کشور را در اردوگاه خود و در مقابل اردوگاه شوروی سابق قرار دهد؛ اما پایبندی و عمل به شعارهای استقلال طلبانۀ امام خمینی (ره) موجب بقای انقلاب اسلامی و تداوم آن شد. وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) به جهانیان فهماند که یک عالم دینی دغدغه ها و مشکلات جامعه و معضلات مردم را درک می کند و سعی می کند تا حد امکان برای آنها راه حل بیابد. امام مسجد قدس در صیدا تأکید کرد: مساله فلسطین، رهایی از ظلم و ستم، مقابله با طاغوت امریکایی و صهیونیستی و شکست دادن طرح های توسعه طلبانه آنها در جهان عرب و دنیای اسلام از اولویتهای امام خمینی (ره) بود، از سوی دیگر ایشان همواره بر یکپارچگی مسلمانان برای کسب قدرت بیشتر و تاثیرگذاری بیشتر تاکید داشت. شیخ ماهر حمود خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) توانست مشکلات و خواست و اراده ملت را در کانون توجه جهان اسلام قرار دهد تا از طریق ارتباط با ملت، نمونه ای عملی و راهبردی در اختیار کشورهای جهان قرار دهد و این امر در واقع رمز موفقیت ایشان بود.