سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از احتمال باقی ماندن موشکهای پاتریوت و جنگنده های اف ۱۶ در اردن پس از تمرینهای نظامی مشترک در این کشور خبر داد.
" جین بساکی " گفت: با ارسال موشکهای پاتریوت و جنگنده های اف ۱۶ برای حضور در تمرین نظامی مشترک " شیر در کمین " که قرار است این ماه برگزاری شود، موافقت شده است. وی افزود: در صورتیکه از واشنگتن درخواست شود، پس از پایان تمرین نظامی مقادیری از سلاح های ارسال شده برای کمک به نیروهای مسلح اردن در این کشور باقی خواهد ماند ولی هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است. " محمد المؤمنی " سخنگوی رسمی دولت اردن نیز تأکید کرد که این تمرین نظامی در راستای همکاری نظامی مستمر بین آمریکا و اردن در زمینه های دفاعی و نظامی است.