برپایه گزارش‌ها، جلسه محاکمه دو تن از نیروهای انگلیسی که به سوء استفاده از غیرنظامیان افغان، از جمله کودکان اعتراف کرده‌اند در دادگاه نظامی آلمان برگزار شده است.
به گزارش منابع خبری، این دادگاه در یکی از شهرهای آلمان واقع در شمال غربی این کشور برگزار شده است. در این جلسه‌ی محاکمه آشکار شد که یکی از نظامیان به لحاظ نژادی یک مرد افغان را مورد سوء استفاده قرار داده است و نظامی دیگر نیز با رفتاری نامناسب و خارج از نزاکت سعی در سوء استفاده جنسی از یک کودک داشته است. بر پایه گزارش‌ها، یکی از این نظامیان مقصر با نام «سرباز ایکس» اذعان داشته است که در دسامبر سال ۲۰۱۱ یک کودک افغان را مجبور کرده است که نقطه خاصی از بدن وی را لمس کند. وی افزون بر این تصدیق کرد بین اکتبر ۲۰۱۱ و ژانویه ۲۰۱۲ از یک کودک افغان دیگر نیز سوء استفاده کرده است. «سرباز ایکس» به گفته خودش یک دختربچه افغان را مجبور کرده است تا نقاط مختلف بدن وی را لمس کند. وی به اتهام «اخلال در انجام وظایف نظامی» مجرم شناخته شد. سرباز دوم با نام «سرباز وای» نیز تصدیق کرده است که بین اکتبر ۲۰۱۱ و ژانویه ۲۰۱۲ پلاکاردی با مضمون «آسیایی احمق» به دست یک مرد افغان داده و از وی عکس گرفته است. این سربازها ناشناس مانده‌اند چرا که افشای نام آنان ممکن است خود و خانواده‌شان را در خطر بیاندازد.