شبکه تلویزیونی دوم رژیم صهیونیستی به اذعان به پیش روی ها و دستاوردهای ارتش سوریه در خاک این کشور درباره پیروزی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه ابراز نگرانی کرد.
شبکه تلویزیونی دوم رژیم صهیونیستی نوشت: ما با خطر پیروزی راهبردی ایران با توجه به پیشروی ارتش سوریه روبرو هستیم. این شبکه گفت: ارتش سوریه دستاوردهای مهمی را در صحنه عمل کسب کرده است و اگر ارتش سوریه به اینگونه پیشروی خود ادامه دهد، با با خطر یک پیروزی راهبردی ایران در سوریه روبرو خواهیم بود. ارتش سوریه بویژه در دو ماه اخیر توانسته است بار دیگر ابتکار عمل را به طور چشمگیری در دست گرفته و بخش های زیادی را از اشغال گروهه ای مسلح در خاک این کشور بازپس گرفته وتلفات و خسارت های زیادی به آنها وارد کند. این گروه های مسلح مورد حمایت مالی و تسلیحاتی قطر، عربستان، ترکیه و شماری از کشورهای غربی بویژه انگلیس، فرانسه و آمریکا هستند.