نیروهای نظامی یمن یک نفربر زرهی ارتش امارات را به غنیمت گرفتند.به گزارشMuslimPress؛ نیروهای نظامی یمن به یک پیروزی دیگر دست یافتند.ارتش و کمیته های مردمی یمن توانستند که یک نفربر زرهی ارتش امارات را در استان تعز یمن به غنیمت بگیرند.نیروهای ارتش امارات قصد داشتند که در منطقه «المسراخ» در استان تعز پیشروی کنند که در کمین نیروهای یمنی افتادند و با رها کردن خودروی زرهی خود عقب نشینی کردند.ارتش امارات از ابتدای جنگ یمن تاکنون ده ها سربازان خود را در این کشور از دست داده و بسیاری از خودروهای زرهی اش هم منهدم شده است.