کاریکاتوریست مشهور برزیلی در پی حمله داعش به فرانسه کاریکاتور زیر را طراحی کرده است.