بن کارسون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پی مشخص شدن ادعاهای نادرست وی در خصوص پیشنهاد دریافت بورسیه کامل دانشگاهی از یک ژنرال ارتش به دروغ خود اعتراف کرد.
کارسون نامزد سیاهپوست انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه روز جمعه معترف شد که ادعای های پیشین خود مبنی بر دریافت بورس کامل تحصیلی از ژنرال ویلیام وستمورلند برای حضور در دانشگاه افسری وست پویت آمریکا دروغ و ساختگی بوده است.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کتاب خود مدعی شده است ژنرال وستمورلند در سال ۱۹۶۹ وقتی از دیدن استعداد های وی در رژه نظامی و توانایی های آمادگی دفاعی وی شگفت زده شده، پس از دعوت از وی برای شام به وی پیشنهاد بورس کامل تحصیلی جهت تحصیل در دانشگاه افسری وست پوینت از بهترین دانشگاه افسری در ایالات متحده آمریکا داده است.
این در حالیست که تحصیل در تمامی دانشگاه های افسری آمریکا برای تمامی پذیرفته شدگان با هزینه دولت و بورس کامل تحصیلی انجام می گیرد و این امر باعثمشکوک شدن در مورد ملاقات داستان ملاقات وی با ژنرال معروف آمریکایی پیگیری بیشتر در این خصوص شده است.
روز جمعه مسئول ستاد انتخاباتی بن کارسون معترف شده است ادعاهای این نامزد انتخاباتی در مورد دیدار با ژنرال وستمورلند ساختگی بوده است.
دانشگاه افسری وست پوینت نیز با صدور بیانیه ای اظهار داشته است هیچگونه تقاضانامه ای بنام بن کارسون جهت ثبت نام در این دانشگاه در بایگانی موجود نمی باشد.
استعلام خبرگزاری پالیتیکو از ارتش آمریکا نیز نشان می دهد با بررسی برنامه ژنرال وستمورلند، در تاریخی که بن کارسون ادعا می کند با وی بر سر میز شام ملاقات داشته است، ژنرال در حال بازی تنیس در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا بوده است.
بن کارسون نامزد پیشتاز رقابت های ریاست جمهوری آمریکا تنها با فاصله اندکی از ترامپ بیشترین شانس برای شرکت در مرحله بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارا می باشد.