یک رسانه عراقی از سیاست های آمریکا در قتل و آوارگی ملت ها در کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن آن را همسویی با وهابیون سعودی دانسته است.
به گزارشMuslimPress؛ پایگاه عراق تایمز در مطلبی با عنوان غرب وهابی به رهبری اوباما به انتقاد از سیاست های آمریکا و غرب پرداخته و آورده است: کشتن افراد بی گناه و زنان و کودکان و مردان در لیبی، سوریه، عراق و یمن با تروریسم وهابی سعودی هر روز بیشتر می شود زیرا اوباما تصمیم به دخالت غیر مستقیم برای بسط سیطره آمریکا بر جهان گرفته است.

این رسانه عراقی می نویسد: اوباما فکر می کند که با اقدامات از جرج بوش بهتر جلوه می کند و مسیحیت وی بیشتر ثابت می شود. جهان سوم با انتخاب اوبامای سیاهپوست خوش بین شد زیرا احتمال می داد که با روی کار آمدن اوباما جنگ و دشمنی به ویژه در جهان سوم کمتر خواهد شد اما خیالی زهی باطل بود.

این رسانه می نویسد: آمریکا با رویکردی که در قبال رفتار علیه شیعیان در عربستان سعود، بحرین، یمن و عراق اتخاذ می کند در واقع دنباله رو وهابیون است اما برخی این سئوال را مطرح می کنند که وهابیت چگونه به اوباما و غرب رسیده است؟ پاسخ این است که انگلیسی ها وهابیت را ایجاد کردند تا با اسلام مبارزه کنند.

عراق تایمز در ادامه می افزاید: اوبا به قتل و کشتار در خاورمیانه با کمک همپیمانان خود یعنی شیخ نشین های وهابی به رهبری آل سعود که دشمنان بشریت هستند می پردازد.

اوباما از نبود دموکراسی در روسیه و کره شمالی و چین دم می زند در حالی که در آغوش شیخ نشین های وهابی به سرکردگی آل سعود به سر می برد. آل سعودی که بویی از انسانیت نبرده و در تروریسم و شکنجه و قتل زبانزد است.

عراق تایمز می نویسد: اوباما چشمانش را به روی کنار زده شدن شیعیان در بحرین و یک سوم شیعیان ساکن عربستان بسته است.

این رسانه عراقی در پایان خطاب به رئیس جمهوری آمریکا نوشت: ای اوباما سیاهپوستانی را که همه روزه به دست پلیس های سفید پوست کشته می شوند حفظ کن و از کشتن افراد بی گناه در خاورمیانه دست بردار.