مقامات رژیم صهیونیستی دستور مصادره اراضی دو روستای فلسطینی در نابلس را صادر کردند.
۶ کیلومتر از اراضی دو روستای «عورتا» و «روجیب» در نابلس در کرانه باختری رود اردن برای بهره برداری نظامی با دستور مقامات رژیم صهیونیستی مصادره خواهد شد. این اراضی نزدیک شهرک صهیونیست نشین ایتمار قرار دارند. پیشتر شهرک نشینان صهیونیست با هدف توسعه شهرک مذکور، بیش از ۵۰۰ درخت زیتون را در داخل این شهرک قطع کرده بودند.