سرکرده سلفی های افراطی اردن تأکید کرد، جنگ با حزب الله لبنان در رأس اولویت های عناصر وی قرار دارند.

" محمد الشلبی " معروف به " ابو سیاف " اظهار داشت نیروهای جبهه النصره در حال اعزام به همه مواضع تحت کنترل حزب الله هستند.
وی تأکید کرد: جنگ با نیروهای حزب الله در رأس اولویت های ما قرار دارد.
سرکرده سلفی های افراطی در اردن که موضع و نظر خاصی درباره رژیم صهیونیستی و جنایتهای این رژیم ضد مقاومت و مردم فلسطین و لبنان ندارد، خاطرنشان کرد: " به صراحت خواستار جنگ با این حزب هستیم و اهل سنت داخل لبنان و سوریه باید سران و مواضع آن را هدف قرار دهند. "