فراد مسلح که یونیفورم ارتش افغانستان را به تن داشتند، به پایگاه نظامیان امریکایی در ولایت کاپیسا در شرق افغانستان حمله کرده و یک پیمانکار غیرنظامی را از پای در آورده‌اند.
این حمله روز جمعه در منطقه تگاب ولایت کاپیسا روی داد. ادم وجک سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان (ایساف) گفت هر سه متجاوز این حمله کشته شدند و مقامات افغانستان و ناتو بررسی درباره این حمله را آغاز کرده‌اند. گزارش ها حاکی از آن است که ملیت این قربانی تا زمانی که به خانواده وی اطلاع داده شود، منتشر نخواهد شد. این حادثه، تازه ترین حمله به اصطلاح «سبزها علیه آبی ها» که در آن نیروهای افغانستان نیروهای خارجی تحت امر امریکا را هدف قرار می‌دهند، به شمار می‌آید. احساسات ضد امریکایی در میان نیروهای امنیتی افغانستان به تهدیدی مهم برای جنگ واشنگتن و متحدانش در افغانستان تبدیل شده است. امریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ به بهانه جنگ علیه تروریسم، به افغانستان لشکرکشی کردند. حملات سبزها علیه آبی ها در دو سال اخیر به شدت افزایش یافته است و در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۵ درصد از تعداد کل قربانیان نیروهای خارجی در افغانستان، در این حملات جان خود را از دست دادند.