تکفیری های داعش با راه اندازی دادگاه های مد نظر خود ظاهرا به حل معضلات ساکنین سرزمین های تحت اشغال تکفیری ها می پردازد. تصاویر فوق که توسط هواداران داعش در توئیتر منتشر شده به بررسی اختلاف میان یک فرزند و والدینش رسیدگی می شود.
[gallery link = " file " size = " medium " ids = " ۵۸۹۲۰,۵۸۹۲۱, ۵۸۹۲۲,۵۸۹۲۳, ۵۸۹۲۴,۵۸۹۲۵, ۵۸۹۲۶,۵۸۹۲۷, ۵۸۹۲۸ "]