دو نوزاد سوری که یکی در پتو پیچیدی شده و دیگری در ساک مسافرتی جای داده شده بود، به سلامت از مرز دریایی به یونان رسیدند.
به گزارشMuslimPressو به نقل از دیلی میل؛ پدر و مادر سوری برای نجات جان خود و فرزندان دوقلویشان از دست داعش، راه پرمخاطره دریایی را برای مهاجرت به اروپا انتخاب کردند و در کمال خوش شانسی به سلامت قدم در خاک یونان گذاشتند.
یکی از نوزادان ۸ ماهه در پتو پیچیده شده بود و دیگری درون یک ساک مسافرتی قرار داشت. هنوز چند از انتشار خبر غرق شدن ۱۳ پناهجو در آبهای یونان نمی‌گذرد که والدین دوقلوهای سوری تصمیم گرفتند از مسیر آبی ترکیه به یونان برای مهاجرت استفاده کنند.
این خانواده سوری نیز باید مانند صدها پناهجوی دیگر منتظر بمانند تا شرایط اقامت در یکی از کشورهای اروپایی برایشان فراهم شود.