گروه تروریستی و تکفیری داعش پنبه سرقت شده از سوریه را به بازارهای اروپایی می فروشد.
به گزارشMuslimPress؛ روزنامه " تایمز " چاپ انگلیس نوشت: شرکت های تولید پوشاک و فروشگاه های البسه فرانسه شاید به بازار و منبع درآمد خوبی برای داعش تبدیل شود، زیرا داعشی ها سه چهارم مزارع پنبه سوریه را به کنترل خود درآورده اند.
تایمز به نقل از یکی از تأمین کنندگان پارچه برای یکی از معروفترین شرکت های تولید پوشاک گزارش داد: یکی از تأمین کنندگان شرکت محموله ای بدون نام و نشان را برای شرکت فرستاد و شرکت به کارگاه های تولیدی خود دستور داد که تا حصول اطمینان از اصالت محموله ارسالی، اقدام به تهیه البسه از این محموله نکنند. این تأمین کننده پارچه افزود: آیا باور می کنید که پنبه موجود در بازار متعلق به مزارع تحت کنترل داعش باشد؟ تایمز خاطرنشان کرد: دست اندرکاران بخش پنبه معتقدند که داعش از طریق واسطه هایی در ترکیه پنبه خود را می فروشد. این روزنامه انگلیسی اعلام کرد: ترکیه دومین تأمین کننده بزرگ پارچه برای اتحادیه اروپا است.