کابوس سلاح شیمیائی اذهان مردم سوریه را به خود مشغول کرده است کابوسی که از روز ۱۹ مارس ۲۰۱۳ شروع شد زیرا گروه های مسلح در این روز موشک های حاوی مواد شیمیائی به سوی منطقه خان العسل در حومه شهر حلب شلیک کردند که منجر به مصدوم شدن ده ها نفر و بستری آنان در بیمارستان شد.
خبر شلیک موشکهای شیمیائی و مصدومیت ده ها نفر به علت استنشاق گازهای شیمیائی و بستری شدن آنان در چند مرکز درمانی دمشق فوراً در سایت های ارتباط اجتماعی منتشر شد و همین امر باعث آغاز کابوس سلاح های شیمیائی شده است. مقامات سوریه اظهاراتی درباره استفاده گروه های مسلح از موشک های شیمیائی بیان نکردند و دولت نیز گزارشی درباره قربانیان سلاح های شیمیائی منتشر نکرد ولی گروه موسوم به انقلاب سوریه در سایت های ارتباط اجتماعی از مصدوم شدن چند فرد مسلح در منطقه حرستا در استان ریف دمشق به علت استنشاق گازهای شیمیائی خبر داد و اعلام کرد که ارتش سوریه موشک های شیمیائی استفاده کرده است . مخالفان نظام سوریه یک ویدئو کلیپ در یوتیوب گذاشته اند و می گویند این ویدئو کلیپ مصدومان حملات شیمیائی را نشان می دهد ولی با نگاهی ساده به این کلیپ می توان فهمید که وضعیت مصدومان وخیم نیست و رنگ چهره هیچ یک از آنان نپریده و تغییر نکرده است و جالب اینکه یکی از این مصدومان در حالی که روی تخت دراز کشیده است ، با موبایل خود بازی می کند . اما آنچه به واقعیت نزدیکتر است ، اینست که ارتش سوریه چند موشک یا گلوله توپ به سوی انبار گروه های مسلح در حومه منطقه حرستا در استان ریف دمشق شلیک کرد که گروه های مسلح در این انبار لوازمی را برای ساخت مواد منفجره و موادی را برای ساخت گلوله های شبیه به گلوله های گازی پلیس ضد شورش نگهداری می کردند و نهایتاً پخش دود ناشی از این لوازم و مواد در منطقه باعث بروز این اعتقاد شده که گازهای شیمیائی در سوریه استفاده می شود . استاد شیمی دانشگاه دمشق می گوید: تاکنون استفاده از سلاح های شیمیائی توسط دولت در سوریه ثابت نشده است. این استاد دانشگاه افزود: سلاح شیمیائی باعث بروز حالت تهوع یا خفگی در فرد مصدوم نمی شود بلکه باعث مرگ وی به علت استنشاق گاز شیمیائی می شود.