حزب " وحدت ملی "، یک حزب معروف افغانی از طرح امریکا برای احداثپایگاه نظامی در افغانستان انتقاد کرده است.
در نهم ماه می، "حامد کرزی"، رئیس جمهوری افغانستان گفت که واشنگتن از او خواسته است که ۹ پایگاه نظامی در سراسر افغانستان را نگاه دارد. کرزی، در یک سخنرانی در دانشگاه کابل گفت که امریکا، طرحی را ارائه داده است که ۹ پایگاه خود در چند شهر اصلی افغانستان، از جمله کابل، قندهار و هرات، را حفظ کند. "بسم‌الله شیر"، رئیس حزب وحدت ملی، روز دوشنبه گفت: «ما در حال حاضر این مساله را به روشنی مطرح می‌کنیم که ما به پایگاه‌های امریکایی در کشورمان نیاز نداریم. آن‌چه که ما در این زمان به آن نیازمند هستیم، پایگا‌ه‌های اقتصادی است. آن‌ها از مساله تروریسم به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد پایگاه‌های نظامی استفاده می‌کنند، ولی ما مخالف چنین اقداماتی در خاک کشورمان هستیم.» رهبر حزب وحدت ملی از کرزی خواست که توضیحات روشن‌تری در مورد این طرح امریکا ارائه دهد. در دوم ماه می ۲۰۱۲، واشنگتن و کابل، یک توافقنامه امضا کردند که به نیروهای امریکایی اجازه می‌داد که ۱۰ سال بعد از سال ۲۰۱۴ نیز در افغانستان بمانند. پیش از این توافق شده بود که همه نیروهای جنگی حاضر در افغانستان باید تا پایان سال ۲۰۱۴، این کشور را ترک کنند. پارلمان افغانستان توافقنامه با امریکا را در ۲۶ ماه می، تصویب کرد. شیر می‌گوید که رئیس جمهوری افغانستان، باید با ملت در مرود شرایطی که برای امضای توافق با واشنگتن قرار داده است، مشورت کند. امریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ به عنوان بخشی از طرح واشنگتن، موسوم به جنگ علیه تروریسم، به افغانستان حمله کردند. این طرح منجر به حذف طالبان از قدرت شد، ولی با وجود حضور هزاران نفر از نیروهای خارجی در این کشور و با گذشت ۱۱ سال از شروع این جنگ، همچنان ناامنی در سراسر این کشور رو به افزایش است.