حزب " وحدت عربی " لبنان با محکوم کردن اتهام های وزیر خارجه بحرین علیه سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، وزیر خارجه و پادشاه بحرین را " فرومایگان امت " توصیف کرد.
پایگاه اینترنتی النشره لبنان نوشت: دبیرخانه اطلاع رسانی حزب وحدت عربی لبنان در پاسخ به سخنان خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین علیه دبیرکل حزب الله، خطاب به وزیر بحرینی گفت: " تو و پادشاهت، فرومایگان امت هستید و به زودی از شر شما چپاولگران ثروت ملت ها و توطئه گران علیه قدس شریف، راحت خواهیم شد ". حزب وحدت عربی در بیانیه ای که در این خصوص منتشر کرد خطاب به وزیر خارجه و شاه بحرین یادآور شده است که " استادان شما در تل آویو و واشنگتن در برابر قهرمانان عرصه مقاومت و در راس آنها سید حسن نصرالله، عاجزند، پس، ای کسانی که مصداق واقعی اشباه الرجال هستید، فرومایگانی چون تو و شاه تو چگونه به خود اجازه می دهید که این گونه عرض اندام کنید؟ خاطرنشان می شود که این وزیر بحرینی در اقدامی گستاخانه، در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی تویتر - که خبرگزاری رسمی بحرین نیز آن را منتشر کرد - سید حسن نصر الله را " تروریست " توصیف کرده و گفت: توقیف وی و نجات لبنان از دست او تکلیف، قومی و دینی همه است.