در حالی که تلاش های بین المللی جدید به ویژه بین آمریکا و روسیه برای برگزاری نشست " ژنو ۲ " و حل سیاسی بحران سوریه در حال شکل گیری است، وزیر خارجه انگلیس در رویکردی جنگ طلبانه گفت: اتحادیه اروپا باید آماده " تعدیل " قانون ممنوعیت ارسال سلاح به سوریه باشد تا کشورهای اتحادیه اروپا بتوانند سلاح در اختیار برخی گروه های مخالف قرار دهند.

ویلیام هیگ در گفتگو با تلویزیون بی بی سی انگلیس خاطرنشان کرد: هرچند اتحادیه اروپا نتوانست در این خصوص به سیاستی مشترک دست یابد، ولی هر کشوری در این باره سیاست هایی را که خود مناسب می بیند، اجرا خواهد کرد.

وی افزود: مهم است که خود را آماده تعدیل قانون منع ارسال سلاح به سوریه نشان دهیم تا پیامی آشکار به نظام بشار اسد، رییس جمهور سوریه برسد، مبنی بر این که باید به صورت جدی وارد مذاکره شود.