میلیونها ریال عربستان که تحت عنوان کمک به مردم سوریه جمع آوری شده بود، به سرقت رفت.
عضو یکی از جمعیت‌های غیر رسمی در عربستان گفت میلیونها ریال که تحت عنوان کمک به ملت سوریه جمع آوری شده بود به سرقت رفت. روزنامه فرامنطقه ای " القدس العربی " تأکید کرد که این فعال عربستانی در شبکه های اجتماعی و اینترنت درخواست کرده است که با انتشار اسامی مسؤولان این جمعیت‌ها آنها را رسوا کنند. وی تأکید کرد، سرقت پولهای جمع آوری شده درحالی است که شماری از مبلغان و افراد سرشناس از اعضای این جمعیتها هستند. " عبدالرحمن اللاحم " وکیل سعودی در اظهاراتی تلویزیونی گفت: تشکیل این جمعیت‌ها جدید نیست و چنین جمعیت‌هایی از گذشته در مساجد و دیگر اماکن در حال جمع آوری پول بوده اند. فعالیت آزادانه این جمعیتها درحالی است که دولت عربستان با ممنوع اعلام کردن اینگونه فعالیتها مدعی شده است که کمکها به مردم سوریه از کانالهای رسمی و دولتی انجام میشود. عربستان سعودی و دیگر حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گروه‌های مسلح و تروریستی در سوریه، مدعی حمایت از آوارگان سوری و مردم این کشور هستند. این درحالی است که نماینده سازمان جهانی بهداشت در سوریه حدود دو ماه قبل اعلام کرد، هیچ کدام از کمکهایی که کشورهای عربی برای کمک به آوارگان و مردم سوریه وعده داده بودند، به دست این سازمان نرسیده است. الیزابت هوف " در جریان بازدید از بیمارستانی در دمشق تاکید کرده بود که هیچ کمکی از شرکت کنندگان در کنفرانس کمک کنندگان به مردم سوریه دریافت نکرده‌است. وی خاطرنشان کرد: بیشتر اعضای فعال این سازمان در سوریه از شهروندان سوری هستند و آنها همچنان در حال ارائه خدمات به مردم در مناطق مختلف این کشور هستند. نماینده سازمان جهانی بهداشت در سوریه گفت: سازمان جهانی بهداشت امسال کمک‌هایی از برخی طرفهای غربی دریافت کرده است ولی هیچ کمکی از کشورهای حوزه خلیج فارس که در کنفرانس کویت شرکت داشتند، دریافت نکرد.. با این حال حمایت این سازمان از مردم سوریه ادامه می یابد. در جریان نشست کویت که در بهمن ۹۱ با حضور کشورهای عربی برگزار شد، این کشورها که برخی از آنها حامیان اصلی گروه‌های مسلح و تروریستی در سوریه هستند، مدعی شدند مبالغ هنگفتی را برای کمک به مردم سوریه و آوارگان سوری اختصاص داده اند. علاوه بر نشست کویت، در جریان نشست‌های موسوم به دوستان سوریه وعده هایی مشابه از سوی این کشورها برای حمایت از آوارگان سوری مطرح شده بود. این درحالی است که آوارگان سوری در مناطق مرزی این کشور همچنان در وضعیت بسیار بدی زندگی می‌کنند و زمستان امسال را بدون داشتن کمترین امکانات برای زندگی سپری کردند؛ و اکنون نیز با نزدیک شدن فصل گرما به دلیل کمبود بسیار شدید خدمات بهداشتی با خطرات شیوع انواع بیماری مواجه هستند. درحالیکه دلیل اصلی آواره شدن شمار قابل توجهی از مردم سوریه اقدامات تروریستی گروه‌های مسلح است؛ این گروه‌ها همچنان به صورت مستقیم و گسترده از حمایت مالی، تسلیحاتی، لجستیکی، آموزشی و اطلاعاتی غرب و هم پیمانان منطقه‌ای آن به ویژه قطر، عربستان و ترکیه برخوردارند.