خبرنگار از شلیک یک موشک از لبنان به سوی اراضی اشغالی فلسطین خبر داد.
خبرنگار تأکید کرد، شامگاه دیروز یک فروند موشک از منطقه " برج الملوک " نزدیک شهر " القلیعه "(در منطقه مرجعیون) به سوی اراضی اشغالی شلیک شد. این موشک در شهرک " المطله " فرود آمد. همچنین پس از اصابت این موشک در شهرک " مسکاف عام " آژیر خطر به صدا در آمد. مرجعیون حدود ۲۰ کیلومتر با فلسطین فاصله دارد. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز تأکید کرد که صدای انفجار در مناطق یاد شده به گوش رسیده است و نیروهای ارتش اکنون در حال بررسی و کنترل محل اصابت موشک هستند.