تظاهرات عظیمی در پاریس، پایتخت فرانسه در اعتراض به قانونی شدن ازدواج همجنس‌گرایان و داشتن حق سرپرستی فرزند برای آنان در حال برگزاری است.

تظاهرات روز یکشنبه(۵ خرداد) از سوی گروه‌های طرفدار خانواده سازمان‌دهی شده است.

بر اساس گزارش‌ها هزاران تن از مردم این شهر در حال پیوستن به این تظاهرات هستند.

این نخستین تظاهرات عظیم علیه قانونی است که فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه پیشتر در ماه جاری لایحه آن را امضا کرد.

این تظاهرات پس از آن برگزار می‌شود که پلیس فرانسه روز شنبه ۵۰ فعال مخالف ازدواج همجنس‌گرایان را در پایتخت این کشور طی تظاهراتی در خیابان شانزه لیزه علیه این قانونی که دو هفته از تصویب آن می‌گذرد بازداشت کرد.

برخی از معترضان خود را به موانع فلزی که آن‌ها در وسط این خیابان شلوغ قرار داده بودند، زنجیر کردند.

رئیس جمهوری فرانسه در ۱۸ مه با امضای لایحه‌ای، ازدواج همجنس‌گرایان و داشتن حق سرپرستی فرزند به آن‌ها را قانونی اعلام کرد و شورای قانون اساسی فرانسه یک روز قبل با تصویب این لایحه به چالش جناح راست مخالف پایان داد.

این مصوبه به رغم ماه‌ها اعتراضات گسترده و کشمکش‌های سیاسی تصویب شد.

کلیساهای فرانسه نیز با محکوم کردن این قانون، ازدواج هم‌جنس‌گرایان را نوعی «شرمندگی» توصیف کرده‌اند. کلیساهای فرانسه همچنین اعلام کرده‌اند، ازدواج هم‌جنس‌گرایان «بنیان‌های جامعه فرانسه را متزلزل می‌کند.»

اولاند که حمایت از همجنس‌گرایان یکی از وعده‌های مبارزات انتخاباتی‌اش بود، وعده حمایت از این لایحه را داده بود.