طبق نظرسنجی جهانی که شبکه خبری بی‌بی‌سی آن را منتشر کرد، اسرائیل منفورترین رژیم در جامعه جهانی به شمار می‌آید. به گزارش  روزنامه «تایمز اسرائیل»، بی‌بی‌سی اخیرا یک نظرسنجی منتشر کرده است که در آن تایید شده اسرائیل منفورترین رژیم در جهان است و بیش از نیمی از سئوال شوندگان بر این باورند، نفوذ این رژیم بسیار منفی بوده است. بر اساس نتیجه این نظرسنجی، 52 درصد از پاسخ‌دهندگان نگاه منفی به اسرائیل دارند و 21 درصد نظر مثبتی نسبت به این رژیم دارند. نکته اینکه در این نظرسنجی جهانی، آلمان دارای بهترین وجهه عمومی است و 59 درصد بر این باورند این قدرت اقتصادی اروپا، نقش مثبت مهمی در امور بین‌المللی دارد. بر اساس این گزارش، از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی درخواست نشده بود تا درباره سوریه، عربستان سعودی، ونزوئلا یا زیمباوه نظر دهند./