یک روزنامه صهیونیستی تأکید کرد که اردن به رژیم صهیونیستی اجازه داده برای کنترل اوضاع سوریه از حریم هوایی این کشور استفاده کند.
روزنامه "جویش کرونیکل" که در لندن چاپ می شود، به نقل از یک مسؤول اردنی نوشت: "امان با اسرائیل همکاری می کند و اجازه می دهد تا در صورت نیاز از حریم هوایی اردن برای حمله به سوریه استفاده کند". این مسؤول اردنی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: "بحران سوریه بسیار مهم است .. اکنون گروه های افراطی بر شورشیان سلطه یافته اند و اسرائیلی‌ها از نتایج این مسأله نگرانند .. به همین دلیل ما با آنها همکاری می کنیم." این اظهارات درحالی مطرح می شود که جنگنده های رژیم صهیونیستی تا کنون دو بار به خاک سوریه تجاوز کرده اند. این روزنامه به نقل از این مسؤول اردنی افزود: "اکنون بحث‌هایی عمیق با اسرائیل برای بررسی هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان است .. ولی اردن هنوز در خصوص سطح همکاری با اسرائیل ضد ایران تصمیم نهایی نگرفته، ولی احتمالا این کمک در حد تسهیل هرگونه حمله اسرائیل خواهد بود، البته طبیعی است که اردن این موضوع را به صورت علنی محکوم خواهد کرد.