گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس، در راستای آزمایش جدید موشکی خود، دو راکت جدید را از سواحل نوار غزه به سمت دریا شلیک کرده است.به گزارشمسلم پرس،رادیوی سراسری رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس بامداد روز گذشته(دوشنبه)، آزمایش جدید موشکی انجام داه است.این رسانه صهیونیستی افزود که شاخه نظامی جنبش حماس در چارچوب آزمایش های موشکی خود، دو راکت جدید را از سواحل نوار غزه به سمت دریا شلیک کرده است.گفتنی است که منابع خبری صهیونیستی مدعی شده اند ماهواره ها و سیستم های جاسوسی مختلف ارتش این رژیم آزمایش های موشکی متعددی را که جنبش حماس اخیرا انجام داده است را رصد کرده اند.این آزمایش های موشکی جنبش حماس در مرحله پس از جنگ ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه، باعثنگرانی شدید محافل صهیونیستی شده است. منبع: قدسنا