سازمان بهداشت جهانی درباره نیاز میلیون ها نفر به کمکهای پزشکی و کمبود امکانات در یمن هشدار داد.

به گزارشمسلم پرس،نماینده سازمان بهداشت جهانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی راشاتودی گفت: «اوضاع در یمن بسیار بد است و بخش پزشکی و درمان با کمبودهای زیادی روبرو است و کمبود سوخت و قطع برق بر عملکرد بیمارستان ها تاثیر می گذارد. تردد گروههای امداد هم با مشکلاتی روبرو است. ما با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه هستیم. امیدواریم طرفین بتوانند به توافق برسند.»

آخرین اخبارشصت و ششمین روز تجاوزبه یمن را ازاینجابخوانید.

منبع: IRIBNEWS. IR