تجاوز عربستان سعودی به یمن و تصر شهر " الرمادی " عراق توسط تروریست های داعش باعثافزایش قیمت نفت شده است.

به گزارشMuslimPress،امروز(دوشنبه) بعد از آنکه داعش اعلام کرد کنترل شهرهای الرمادی را به عهده گرفته است بهای نفت در بازاراهای جهانی افزایش یافت. از دیدگاه کارشناسان از دیگر دلایل افزایش بهای نفت تجاوز نظامی عربستان سعودی به یمن استتحلیل گران می گویند: تولید نفت از مدت ها پیش ثابت بوده است و اگر آمریکا تولید نفتش را قطع کند اوضاع انرژی بسیار وخیم خواهد شد.قیمت نفت برنت در ماه آینده ۳۷ درد افزای خواهد داشت و قیمت آن در هر بشکه به ۶۸ دلار و ۱۸ سنت خواهد رسید. نفت آمرکا نیز با ۴۸ سنت افزایش به ۶۰ دلار و ۱۷ سنت در هر بشکه رسید.به گفته تحلیلگران مسایل " ژئوپولتیک " تسلط گروه تروریستی داعش بر منطقه مهم و استراتژیک الرمادی، جزو بزرگترین تصرفات این گروه تروریستی طی یک سال اخیر محسوب میشود. چرا که طی یکسال اخیر با همبستگی و اتحاد قبال و فرقه های مختلف عراق بر علیه داعش سرعت پیشروی آنها به شدت کاهش یافته است. و خیلی از مناطق را نیز از دست تصرف آنها خارج ساخته اند.هر چند که ما اموز در یک دوره بحران نفتی بسر میبریم اما تولید امروز برای مصرف کافیست اما اگر آمریکا قیمت نفت خود را افزایش دهد، کشور های نفت خیز مجبورند عملیاتهای حفاری خود ا افزایش دهند. و ایتن باعثمیشود که تعادل در قیمت نفت به تأخیر بیافتد. حال عمیلتهای حفاری در مناطق مختلف جهان نسبت به ابتدای سال به نصف کاهش یافته است و این کمترین میزان عملیت حفاری از ابتدای سال ۲۰۱۰ تا کنون است.رکن الدین جوادی در ماه ژانویه طی مصاحبه ای که با خبر گزاری رویترز داشت اعلام کرد، اپک بصورت نا خواسته تولید نفت را کاهش داده است. که در این صورت میزان صادرات نفت خام ایران به میزان قبل از تحریم ها میرسد.پیش بینی ها خبر از افزایش ۴ دلاری قیمت نفت برنت در سال ۲۰۱۷ می دهد، و این بدین معنی است که افزایش قیمت نفت به این زودی اتفاق نخواهد افتاد.