به گزارش خبر گزاری مسلم پرس، شعله های خشم عمومی ناشی از قتل جوان سیاه پوست در بالتیمور خاموش شد و در نیمه های شب در این ایالت اعلام حکومت نظامی شد. این کار بااستفاده از یک سرکوب کسترده در این شهر انجام شد استفاده از هزاران پلیس محلی، ایالتی، فدرال و مأموران امنیتی دیگر این کار انجام شده است. قبل از ساعت ۱۰ شب روز دوشنبه پلس بالتیمور خبر از دستگیر ۱۰ جوان به علت کستن مقرارت حکومت نظامی داد.
رییس پلیس این ایالت به خبر نگاران گفت: «آنچه که در فرو نشاندن اعتراضات تأثیر زیادی داشته است همان اعلام منع آمد و شد عمومی بود که خوشبختانه توسط شهروندان رعایت شده است.»
منابع موثق اعلام کردند: نیروهای امنیتی و پلیس مطمئن بودند که می توانند از تهیه گزارشش درگیری ها و شلوغی ها جلوگیری کننداما تا به امروز موفق به انجام این کار نشدند. نیروهای امنیتی توقع حضور تعداد کمی از معترضین را داشتند اما حضور معترضین بسیار فراتر از انتظار آنها بوده است.
اما ماجرا حکایت از آن دارد روز دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰ شب مردم و معترضین قوانین منع آمد و رفت را شکستند به خیابانها ریختند، و پلیس نیز با استفاده از پرتاب گلوله های گاز اشک آور سعی در پراکنده کردن مردم داشت.