براساس گزارش فائو، شدت برداشت از منابع آب زیرزمینی در قسمت‌های وسیعی از چین، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، ایران، ایالات متحده آمریکا، مکزیک و اروپا در بالاترین میزان قرار دارد.

به گزارشمسلم پرس، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) همگام با یونسکو، بانک جهانی، تسهیلات جهانی محیط زیست(جف) و انجمن بین المللی متخصصان آبهای زیرزمینی خواستار اقدام جامعه جهانی برای مدیریت کاهش و تخریب فزآینده منابع محدود آبهای زیرزمینی شد.
براساس این گزارش ۵ سازمان مذکور مجموعه‌ای از اصول و ضوابط با عنوان «چشم انداز سال ۲۰۳۰ و چارچوب جهانی برای اقدام» را پیشنهاد داده‌اند که امکان مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی را برای دولت‌ها فراهم می آورد.
بنا بر بررسی‌های فائو شدت برداشت از منابع آب زیرزمینی در قسمت‌های وسیعی از چین، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، ایران، ایالات متحده آمریکا، مکزیک و اروپا در بالاترین میزان قرار دارد. چنین فرایندی می‌تواند منجر به از دست رفتن ذخایر آب شیرین در زمانی که ذخیره آب زیرزمینی برای تامین امنیت آبی و سازش با تغییرات اقلیمی بسیار حیاتی است، شود.
گمانه زنی‌های فائو نشان می‌دهد طی ۴۰ سال گذشته سرانه دسترسی به آب شیرین در منطقه خاور نزدیک به میزان دو سوم کاهش یافته و این روند نزولی احتمالا تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۵۰ درصد دیگر ادامه خواهد داشت.
ایران نیز همچون سایر کشورهای منطقه، بیش از ۹۰ درصد منابع آب خود را در بخش کشاورزی مصرف می‌کند و بیش از ۵۵ درصد اراضی زیر کشت در این کشور با آب زیرزمینی آبیاری می‌‌شوند.
مجموعه ضوابط یاد شده که طی برگزاری هفتمین نشست «مجمع جهانی آب» در کره جنوبی در هفته گذشته اعلام شد، بیانگر فراخوان آشکار برای اقدام جمعی و مسئولانه دولت‌ها و جامعه جهانی با هدف اطمینان از استفاده پایدار آبهای زیرزمینی محسوب می‌شود.

منبع: خبرگذاری مهر